آفتاب كرمانشاه: رئیس هیـات پرورش اندام استان کرمانشاه از مـیزبانی کرمانشاه به منظور برگزاری مسابقات چندجانبه قویترین مردان ایران خبر داد.

حسین شیروانی درون گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، مسابقات انتخاب پهلوان شهر کرمانشاه برگزار می شود با بیـان اینکه این مسابقات نیمـه اول آبان درون کرمانشاه برگزار مـی شود، اظهار کرد: مسابقات انتخاب پهلوان شهر کرمانشاه برگزار می شود این مسابقات درون سه دسته 95، 105 و مثبت 105 کیلوگرم برگزار خوهد شد.

وی بابیـان اینکه مسابقات درون سه مرحله مقدماتی، نیمـه نـهایی و نـهایی برگزار مـی شود، عنوان کرد: بخش مقدماتی شامل حمل الوار و حرکت غلت لاستیک خواهد بود.

رئیس هیـات پرورش اندام استان تاکید کرد: حرکت های سه گانـه شامل گوی، حمل وزنـه بین پایی و بالا بردن آپلو  و نیز اسکوات تعادلی آیتم های مرحله نیمـه نـهایی این مسابقات هستند.

وی تصریح کرد: درون مرحله فینال نیز آیتم های لیفت اکسل درون 60 ثانیـه، بالا بردن کُنده فلزی درون 60 ثانیـه و بالا انداختن گوی سنگی روی سکو درون 60 ثانیـه را خواهیم داشت.

شیروانی درون ادامـه با تاکید براینکه اینکه استان کرمانشاه ورزشکاران شاخصی درون این رشته دارد، تاکید کرد: علی نوکانی از جمله ورزشکاران کرمانشاهی این رشته هست که درون حال حاضر درون جایگاه چهارم قویترین مردان ایران قرار دارد.

. مسابقات انتخاب پهلوان شهر کرمانشاه برگزار می شود . مسابقات انتخاب پهلوان شهر کرمانشاه برگزار می شود
[آفتاب کرمانشاه-کرمانشاه مـیزبان مسابقات چندجانبه قویترین ... مسابقات انتخاب پهلوان شهر کرمانشاه برگزار می شود]

نویسنده و منبع |